Opbrengst Rett Mijn Toekomst 2013

Het totaalbedrag wat Rett Mijn Toekomst bijeen gebracht heeft bedraagt € 6120,21!!

Het bestuur van Rett Mijn Toekomst is dan ook bijzonder trots op deze prestatie en dankt iedereen die op welke wijze dan ook aan dit geweldige resultaat heeft meegewerkt!

Met trots kunnen we aankondigen dat er ook in 2014 een Rett Mijn Toekomst weekend zal plaatsvinden. Noteer 13 & 14 december 2014 maar vast in je agenda.
13 december: swinging voor ret
14 december: spinning voor rett

website security